เรื่อง : เล่นแบบในหลวง ห้องสมุดประชาชน


เรื่อง : เล่นแบบในหลวง
หมวดหมู่ : ภูมิปัญญา /วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
ผู้แต่ง : ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล
จำนวนหน้า : 31
ผู้เข้าอ่าน : 186 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

เล่นแบบในหลวง

กวี : ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล

แปล : เสาวณีย์  นิวาศะบุตร

วาด : เฉลิม อัคคะพู

แบบอย่างการเล่น ในวัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่ 9 

เล่นอย่างไร เล่นแบบไหน จึงส่งผลต่อการหล่อหลอม

บุคลิกภาพ ความคิด จินตนาการ

และจิตสำนึกที่ดีแบบในหลวง 

แนวทางการเลี้ยงลูก เพื่อเตรียมความพร้อม

ให้ลูกรับมือกับสังคมรอบตัวได้ดีเมื่อโตขึ้น