เรื่อง : อ้วนและอ้วนลงพุง ห้องสมุดประชาชน


เรื่อง : อ้วนและอ้วนลงพุง
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหาร
ผู้แต่ง : วรรณี นิธิยานันท์
จำนวนหน้า : 215
ผู้เข้าอ่าน : 153 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

อ้วนและอ้วนลงพุง

ผู้แต่ง วรรณี นิธิยานันท์

โรคอ้วนและโรคอ้วนลงพุงกำลังเป็นปัญหาสำคัญในประเทศไทย เพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง จึงต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกด้าน หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่รวบรวมข้อมูลวิชาการ ผลกระทบด้านต่างๆ วิธีการจัดการที่มีการดำเนินงานบ้างแล้ว พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ รวมถึงการป้องกันและรักษาโรคอ้วนและอ้วนลงพุง รวมทั้งการใช้เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ที่สนใจต้องการดำเนินงานด้านการจัดการนี้ได้

ขอขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มาhttps://www.mbookstore.com/book หนังสืออ่านฟรี

 คำค้นหา (Tag)
อาหาร