เรื่อง : การจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืช ห้องสมุดประชาชน


เรื่อง : การจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืช
หมวดหมู่ : การเกษตร
ผู้แต่ง : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวนหน้า : 15
ผู้เข้าอ่าน : 203 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

การจัดการดินเปรี้ยวเพื่อปลูกพืช
ผู้จัดทำ : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวน : 15 หน้า
ขอขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มา เพื่อการศึกษาเรียนรู้เท่านั้น