เรื่อง : อยุธยามรดกของแผ่นดิน ห้องสมุดประชาชน


เรื่อง : อยุธยามรดกของแผ่นดิน
หมวดหมู่ : ภูมิปัญญา /วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
ผู้แต่ง : กองกลาง กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายและประสานราชการภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนหน้า : 216
ผู้เข้าอ่าน : 296 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

อยุธยามรดกของแผ่นดิน

ผู้้จัดทำ กองกลาง กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายและประสานราชการภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

จำนวน 216 หน้า

ขอขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มา ซึ่งได้รวบรวมมาจากเว็บไซตของหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ และสถาบันต่างๆ ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี จึงนำมาเผยแพร่เพื่อให้บริการทางการศึกษากับผูู้ที่สนใจ นำความรู้ไปใช้์ โดยไม่แสวงผลประโยชน์และเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษาเรียนรู้เท่านั้น
ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารมา ณ โอกาสนี้ 

**หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ สามารถแจ้งเพื่อดำเนินการนำออกได้ทาง E-mail : library.chun2536@gmail.com**คำค้นหา (Tag)
ส่งเสริมการอ่าน