เรื่อง : ตามรอยพระลอ ฉบับนายอำเภอจุน ห้องสมุดประชาชน


เรื่อง : ตามรอยพระลอ ฉบับนายอำเภอจุน
หมวดหมู่ : ภูมิปัญญา /วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์
ผู้แต่ง : เรืออากาศตรี อดุลย์ พรหมวาทย์ พ.ศ.2563
จำนวนหน้า : 39
ผู้เข้าอ่าน : 248 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

ตามรอยพระลอ ฉบับนายอำเภอจุน

ผู้เขียน  เรืออากาศตรี อดุลย์ พรหมวาทย์ พ.ศ.2563

จำนวน 39 หน้า
ขอขอบคุณ เรืออากาศตรี อดุลย์ พรหมวาทย์ อดีตนายอำเภอจุน พ.ศ.2563 ที่ได้มอบหนังสือ ตามรอยพระลอ ฉบับนายอำเภอจุน ที่ระลึกวันเกษียณอายุราชการ ร.ต.อดุลย์ - นางธัวรัตม์ พรหมวาทย์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ( อนุญาตให้ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอจุน จัดทำเป็นหนังสือ E-book ให้บริการในห้องสมุดประชาชนออนไลน์ ) และฉบับรูปเล่ม ให้ไว้กับทางห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อให้บริการผู้ที่สนใจได้ศึกษาวรรณกรรมเรื่องลิลิตพระลอ โดยเฉพาะคนในท้องถิ่นจะได้สนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง และได้ศึกษาเรียนรู้จากหลักฐานเอกสารอื่นๆ ทีสอดคล้องกับท้องถิ่นตนเองมาเปรียบเทียบ ค้นหาความจริง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคำค้นหา (Tag)
ส่งเสริมการอ่าน