เรื่อง : คู่มือแนะนำการสร้างพื้นที่สุขภาวะในชุมชน ห้องสมุดประชาชน


เรื่อง : คู่มือแนะนำการสร้างพื้นที่สุขภาวะในชุมชน
หมวดหมู่ : ความรู้ทั่วไป
ผู้แต่ง : ธัญชนก วงศ์ทวิลาภ
จำนวนหน้า : ุุ66
ผู้เข้าอ่าน : 56 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

คู่มือแนะนำการสร้างพื้นที่สุขภาวะในชุมช
บรรณาธิการ : ธัญชนก  วงศ์ทวิลาภ
ผู้สนับสนุน : สสส.
จำนวน : 66 หน้า

ขอขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มา ซึ่งได้รวบรวมมาจากเว็บไซตของหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ และสถาบันต่างๆ ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี จึงนำมาเผยแพร่เพื่อให้บริการทางการศึกษากับผูู้ที่สนใจ นำความรู้ไปใช้์ โดยไม่แสวงผลประโยชน์และเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษาเรียนรู้เท่านั้น
ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารมา ณ โอกาสนี้ 

**หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ สามารถแจ้งเพื่อดำเนินการนำออกได้ทาง E-mail : library.chun2536@gmail.com** 

 คำค้นหา (Tag)
ส่งเสริมการอ่าน