เรื่อง : ทฤษฎีใหม่: หลักการพึ่งตนเองที่ยั่งยืน ห้องสมุดประชาชน


เรื่อง : ทฤษฎีใหม่: หลักการพึ่งตนเองที่ยั่งยืน
หมวดหมู่ : พระบรมวงศานุวงศ์
ผู้แต่ง : ผู้จัดพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จำนวนหน้า : 101
ผู้เข้าอ่าน : 499 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

ทฤษฎีใหม่: หลักการพึ่งตนเองที่ยั่งยืน

ผู้จัดพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จำนวน : 101 หน้

ขอขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มา ซึ่งได้รวบรวมมาจากเว็บไซตของหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ และสถาบันต่างๆ ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี จึงนำมาเผยแพร่เพื่อให้บริการทางการศึกษากับผูู้ที่สนใจ นำความรู้ไปใช้์ โดยไม่แสวงผลประโยชน์และเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษาเรียนรู้เท่านั้น ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารมา ณ โอกาสนี้ 

**หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์สามารถแจ้งเพื่อดำเนินการนำออกได้ทาง