เรื่อง : ปริญญาชีวิต ชวนคิด-ชวนขัน ห้องสมุดประชาชน


เรื่อง : ปริญญาชีวิต ชวนคิด-ชวนขัน
หมวดหมู่ : ศาสนา / จิตวิตยา
ผู้แต่ง : จรัญ จันทลักขณา
จำนวนหน้า : 260
ผู้เข้าอ่าน : 535 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

ปริญญาชีวิต ชวนคิด-ชวนขัน

ผู้แต่ง : จรัญ จันทลักขณา

จำนวน : 260 หน้า

บรรณาธิการ : ยุรฉัตร  บุญสนิท

หน่วยงานจัดพิมพ์ : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มา ซึ่งได้รวบรวมมาจากเว็บไซตของหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ และสถาบันต่างๆ ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี จึงนำมาเผยแพร่เพื่อให้บริการทางการศึกษากับผูู้ที่สนใจ นำความรู้ไปใช้์ โดยไม่แสวงผลประโยชน์และเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษาเรียนรู้เท่านั้น ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารมา ณ โอกาสนี้ 

**หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์สามารถแจ้งเพื่อดำเนินการนำออกได้ทาง