เรื่อง : ตำราเมนูอาหารท้องถิ่นอีสานแบบใหม่ ห้องสมุดประชาชน


เรื่อง : ตำราเมนูอาหารท้องถิ่นอีสานแบบใหม่
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหาร
ผู้แต่ง : ดร.พัสกร องอาจ; ดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ
จำนวนหน้า : 89
ผู้เข้าอ่าน : 537 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

ตำราเมนูอาหารท้องถิ่นอีสานแบบใหม่

ผู้แต่ง : ดร.พัสกร องอาจ; ดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ

จำนวน : 89 หน้า

หน่วยงานผู้จัดพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มา ซึ่งได้รวบรวมมาจากเว็บไซตของหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ และสถาบันต่างๆ ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี จึงนำมาเผยแพร่เพื่อให้บริการทางการศึกษากับผูู้ที่สนใจ นำความรู้ไปใช้์ โดยไม่แสวงผลประโยชน์และเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษาเรียนรู้เท่านั้น ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารมา ณ โอกาสนี้ 

**หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์สามารถแจ้งเพื่อดำเนินการนำออกได้ทาง