เรื่อง : ดิน ธาตุอาหารและปุ๋ยข้าว ห้องสมุดประชาชน


เรื่อง : ดิน ธาตุอาหารและปุ๋ยข้าว
หมวดหมู่ : การเกษตร
ผู้แต่ง : นงคราญ มณีวรรณ;บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์;ยงยุทธ โอสถสภา;วิภาวรรณ ท้ายเมือง;สมศักดิ์ สุขจันทร์;สิริมา ปั้นศิริ;อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
จำนวนหน้า : 454
ผู้เข้าอ่าน : 530 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

ดิน ธาตุอาหารและปุ๋ยข้าว

ผู้แต่ง : นงคราญ มณีวรรณ;บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์;ยงยุทธ โอสถสภา;วิภาวรรณ ท้ายเมือง;สมศักดิ์ สุขจันทร์;สิริมา ปั้นศิริ;อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์

จำนวน : 454 หน้า

บรรณาธิการ : ยงยุทธ โอสถสภา

ขอขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มา ซึ่งได้รวบรวมมาจากเว็บไซตของหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ และสถาบันต่างๆ ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี จึงนำมาเผยแพร่เพื่อให้บริการทางการศึกษากับผูู้ที่สนใจ นำความรู้ไปใช้์ โดยไม่แสวงผลประโยชน์และเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษาเรียนรู้เท่านั้น ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารมา ณ โอกาสนี้ 

**หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์สามารถแจ้งเพื่อดำเนินการนำออกได้ทาง