เรื่อง : คู่มือการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ห้องสมุดประชาชน


เรื่อง : คู่มือการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร
หมวดหมู่ : การเกษตร
ผู้แต่ง : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวนหน้า : 56
ผู้เข้าอ่าน : 545 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

คู่มือการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

ผู้จัดทำ : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำนวน : 56 หน้า

ขอขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มา ซึ่งได้รวบรวมมาจากเว็บไซตของหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ และสถาบันต่างๆ ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี จึงนำมาเผยแพร่เพื่อให้บริการทางการศึกษากับผูู้ที่สนใจ นำความรู้ไปใช้์ โดยไม่แสวงผลประโยชน์และเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษาเรียนรู้เท่านั้น ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารมา ณ โอกาสนี้ 

**หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์สามารถแจ้งเพื่อดำเนินการนำออกได้ทางคำค้นหา (Tag)