เรื่อง : ตำราเมนูอาหารอีสานเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ห้องสมุดประชาชน


เรื่อง : ตำราเมนูอาหารอีสานเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหาร
ผู้แต่ง : พัสกร องอาจ;รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ
จำนวนหน้า : 141
ผู้เข้าอ่าน : 48 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

ชื่อเรื่อง : ตำราเมนูอาหารอีสานเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง : พัสกร องอาจ;รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ

จำนวน : 141 หน้า

ขอขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มา ซึ่งได้รวบรวมมาจากเว็บไซตของหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ และสถาบันต่างๆ ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี จึงนำมาเผยแพร่เพื่อให้บริการทางการศึกษากับผูู้ที่สนใจ นำความรู้ไปใช้์ โดยไม่แสวงผลประโยชน์และเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษาเรียนรู้เท่านั้น ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารมา ณ โอกาสนี้ 

**หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์สามารถแจ้งเพื่อดำเนินการนำออกได้ทาง