เรื่อง : ชาดก รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ห้องสมุดประชาชน


เรื่อง : ชาดก รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
หมวดหมู่ : ศาสนา / จิตวิตยา
ผู้แต่ง : Siripunnano
จำนวนหน้า : 120
ผู้เข้าอ่าน : 553 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

           หนังสือเล่มนี้รวบรวมและเรียบเรียงชาดก ในอีกแง่มุมหนึ่ง
เมื่อได้อ่านเจอเรื่องราวของปัญจปาปี ในกุลาณชาดก ซึ่งมีลักษณะ
นิทานซ้อนนิทานอีกเรื่องหนึ่ง คล้ายเรื่อง ปทกุศลมาณวชาดก
ในเล่ม ‘ชาดกเรื่องโปรด’ ที่เคยน????ำเสนอมาก่อนหน้านี้
ต่อมาได้อ่านเจอ กุสชาดก ซึ่งเป็นเรื่องแรกที่พระโพธิสัตว์
บังเกิดเป็นพระราชามีพระพักตร์อัปลักษณ์ เพราะวิบากกรรม
ในชาติอดีต
           เมื่อนำมาประกอบกับชาดกเรื่องอื่นๆ ที่เคยประสบพบมา
จึงเรียบเรียงเป็น ชาดก รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เล่มนี้
ชาดกเล่มนี้ นำเสนอตัวอย่างเรื่องราวของพระโพธิสัตว์
ในอดีตที่ทรงเคยประสบเรื่องราวกามคุณ ๕ ด้วยพระองค์เอง
มาแล้วทั้งสิ้นหวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้ มุมมอง ความเชื่อมโยงใน
เนื้อหา และสาระจากชาดกเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นทั้งหมดในเล่มนี้
เจริญสุข สวัสดี
สิริปุณฺโณ
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ไลน์ไอดี Line ID : Siripunno
แฟนเพจ Facebook: Siripunno

โพสต์โดย ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอจุน

ขอขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มา ซึ่งได้รวบรวมมาจากเว็บไซตของหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ และสถาบันต่างๆ ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี จึงนำมาเผยแพร่เพื่อให้บริการทางการศึกษากับผูู้ที่สนใจ นำความรู้ไปใช้์ โดยไม่แสวงผลประโยชน์และเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษาเรียนรู้เท่านั้น
ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารมา ณ โอกาสนี้ 

**หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ สามารถแจ้งเพื่อดำเนินการนำออกได้ทาง E-mail : library.chun2536@gmail.com** คำค้นหา (Tag)
ธรรมะ