ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนรู้ "สำนวนสุภาษิตไทย และคำพังเพย" ชุดที่ 1

กิจกรรมการเรียนรู้ "สำนวนสุภาษิตไทย และคำพังเพย" ชุดที่ 1      118 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

กิจกรรมการเรียนรู้ "สำนวนสุภาษิตไทย และคำพังเพย" ชุดที่ 1

"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอจุน

เชิญชวนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ "สำนวนสุภาษิตไทย" มาลองตอบกันนะค่ะ

                ***สำนวน สุภาษิต คำพังเพยนั้น ดูเผินๆจะคล้ายกันมากจนแยกกันแทบไม่ออก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทั้ง 3 คำมีความแตกต่างกันอยู่ โดยที่สำนวนไทยจะเป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบและมักจะไม่แปลความหมายตรงๆ เช่น กินน้ำใต้ศอก ส่วนสุภาษิตจะเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด เช่น หัวล้านได้หวี วานรได้แก้ว และสุดท้ายคำพังเพย จะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบของสองสิ่ง เช่น จับปลาสองมือ เป็นต้น***

สามารถคลิกดาวโหลดที่ลิงก์ https://forms.gle/6AAUVAZbL2DnaiTs9


กดเพื่อแชร์ข่าว