ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สนุกเพลิน เรียนรู้ "สำนวน สุภาษิตไทย และคำพังเพย" ชุดที่ 2

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สนุกเพลิน เรียนรู้ "สำนวน สุภาษิตไทย และคำพังเพย" ชุดที่ 2       305 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สนุกเพลิน เรียนรู้ "สำนวน สุภาษิตไทย  และคำพังเพย" ชุดที่ 2 

 ***สำนวน สุภาษิต คำพังเพยนั้น ดูเผินๆจะคล้ายกันมากจนแยกกันแทบไม่ออก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทั้ง 3 คำมีความแตกต่างกันอยู่ โดยที่สำนวนไทยจะเป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบและมักจะไม่แปลความหมายตรงๆ เช่น กินน้ำใต้ศอก ส่วนสุภาษิตจะเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด เช่น หัวล้านได้หวี วานรได้แก้ว และสุดท้ายคำพังเพย จะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบของสองสิ่ง เช่น จับปลาสองมือ เป็นต้น***

https://forms.gle/YrkP5Ky8N9bTgPkX9

                                       


กดเพื่อแชร์ข่าว