ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ อาสาสมัคร กศน.(นักศึกษาขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 1

ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ อาสาสมัคร กศน.(นักศึกษาขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 1      107 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจุน

          ???????? วันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 นายชิต กาศสนุก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน มอบหมายให้ นางสาววีณา วงศ์อินทร์ บรรณารักษ์ฯ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ อาสาสมัคร กศน.(นักศึกษาขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 1 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเจดีย์คำรุ่นที่ 2 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สนับสนุน ความร่วมมือเครือข่ายระหว่างห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำ และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน E-Library สู่ชุมชน

 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว