ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกิจกรรมรับบริจาคหนังสือมีค่าฯ

กิจกรรมร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกิจกรรมรับบริจาคหนังสือมีค่าฯ      103 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

           วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายชิต กาศสนุก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกิจกรรมรับบริจาคหนังสือมีค่า เพื่อส่งมอบให้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ในถิ่นทุรกันดาร และห้องสมุดประชาชนทุกแห่ง ณ หอประชุม ๕๐ ปี อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว