ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพครูในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพครูในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ       135 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพครูในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ 

             วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายชิต กาศสนุก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอจุน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพครูในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีนางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการเปิด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว