ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : โครงการพัฒนาการประมาณคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ระยะ ๒

โครงการพัฒนาการประมาณคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ระยะ ๒      128 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว
กดเพื่อแชร์ข่าว