ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอจุน เพื่อขับเคลื่อน กศน.อำเภอจุน สู่ กศน.WOW

โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอจุน เพื่อขับเคลื่อน กศน.อำเภอจุน สู่ กศน.WOW       138 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว
กดเพื่อแชร์ข่าว