ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ภยในห้องสมุดประชาชนฯ และเพิ่มการบริการ Internet wifi ฟรีสามารถลงทะเบียนผ่าน wifi : Library TH WiFi by MDES

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ภยในห้องสมุดประชาชนฯ และเพิ่มการบริการ Internet wifi ฟรีสามารถลงทะเบียนผ่าน wifi : Library TH WiFi by MDES       129 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว
กดเพื่อแชร์ข่าว