ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน"ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" บริการยืมคืนหนังสือ และแนะนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน E-Library สู่ชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน"ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" บริการยืมคืนหนังสือ และแนะนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน E-Library สู่ชุมชน      183 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว
กดเพื่อแชร์ข่าว