ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน      112 คน

กดเพื่อแชร์ข่าวกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน

             ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ห้องสมุดประชาชนฯ โดยมีนักเรียนจิตอาสา พร้อมด้วยบรรณารักษ์ฯ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดประชาชนฯ ให้มีบรรยากาศที่ดีขึ้น พร้อมให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น มุมอินเทอร์เน็ต มีคอมพิวเตอร์บริการ สามารถใช้งานได้ มุมห้องเด็ก มุมอ่านหนังสือ มุมวารสาร และมุมนิทรรศการ เป็นต้น มีการแบ่งเป็นสัดส่วน ผู้รับบริการสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวก เหมาะสมต่อการเรียนรู้


กดเพื่อแชร์ข่าว