ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน..ภายในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุนช่วงปิดเทอม

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน..ภายในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุนช่วงปิดเทอม      106 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน..ภายในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุนช่วงปิดเทอม

                ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน ช่วงปิดเทอม แนะนำมุมบริการ Internet วิธีใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี เว็บไซต์บริการ E-book ผ่านระบบ E-Library ห้องสมุดประชาชนฯ ให้กับเด็กๆที่มาใช้บริการ พร้อมทั้งแนะนำมุมห้องเด็ก มีบริการหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน เกมปิงโก Animal ภาพระบายสี และอื่น เป็นต้น มาเที่ยวห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน กันนะค่ะ


กดเพื่อแชร์ข่าว