ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของดีอำเภอจุน (OTOP) ประจำปี 2564

ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของดีอำเภอจุน (OTOP) ประจำปี 2564       95 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

                วันที่ 8 ธันวาคม 2563 กศน.อำเภอจุน นำโดยนางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากศน.อำเภอจุน ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของดีอำเภอจุน (OTOP) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2563 โดยมีนายนาย ชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมซุ้มแต่ละหน่วยงาน ณ บริเวณงานข้างปั้ม ปตท. หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว