ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ร่วมจัดนิทรรศการในงานสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ของดีอำเภอจุน (OTOP) ประจำปี 2564

วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ร่วมจัดนิทรรศการในงานสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ของดีอำเภอจุน (OTOP) ประจำปี 2564       94 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

             วันที่ 12 ธันวาคม 2563 นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลพระธาตุขิงแกง พร้อมด้วยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอจุน ร่วมจัดนิทรรศการในงานสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ของดีอำเภอจุน (OTOP) ประจำปี 2564 โดยมีการสาธิตการทำขนมจีบ ,บริการน้ำมะตูม ,แนะนำสินค้าจากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนผ้าทอมือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอจุน ณ บริเวณงานข้างปั้ม ปตท. หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว