ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมลงพื้นที่บ้านหนังสือชุมชน ตามแผนปฏิบัติการหมุนเวียนหนังสือและสื่อประจำเดือน มกราคม 2564 แนะนำช่องทางการเข้าถึงการอ่านที่หลากหลายผ่านสื่อออนไลน์ ระบบ E-Library ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และหมุนเวียนหนังสือและสื่อ

กิจกรรมลงพื้นที่บ้านหนังสือชุมชน ตามแผนปฏิบัติการหมุนเวียนหนังสือและสื่อประจำเดือน มกราคม 2564 แนะนำช่องทางการเข้าถึงการอ่านที่หลากหลายผ่านสื่อออนไลน์ ระบบ E-Library ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และหมุนเวียนหนังสือและสื่อ       74 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

                  วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน มอบหมายให้ กศน.ตำบลห้วยยางขาม พร้อมด้วยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน ลงพื้นที่บ้านหนังสือชุมชน ตามแผนปฏิบัติการหมุนเวียนหนังสือและสื่อประจำเดือน มกราคม 2564 แนะนำช่องทางการเข้าถึงการอ่านที่หลากหลายผ่านสื่อออนไลน์ ระบบ E-Library ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และหมุนเวียนหนังสือและสื่อ เพื่อให้บริการประชาชน โดยมีครูอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน นิเทศและเยี่ยมชม ให้กำลังใจผู้ดูแลบ้านหนังสือ ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านนายสม เลขที่ 32/3 บ้านแ่นดินทอง ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว