ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมลงพื้นที่บ้านหนังสือชุมชน ตามแผนปฏิบัติการหมุนเวียนหนังสือและสื่อประจำเดือน มกราคม 2564 ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านเลขที่ 52/1 หมู่ 5 บ้านน้ำจุน ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

กิจกรรมลงพื้นที่บ้านหนังสือชุมชน ตามแผนปฏิบัติการหมุนเวียนหนังสือและสื่อประจำเดือน มกราคม 2564 ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านเลขที่ 52/1 หมู่ 5 บ้านน้ำจุน ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา      169 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

                   วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน มอบหมายให้ กศน.ตำบลลอ พร้อมด้วยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน ลงพื้นที่บ้านหนังสือชุมชน ตามแผนปฏิบัติการหมุนเวียนหนังสือและสื่อประจำเดือน มกราคม 2564 แนะนำระบบ E-Library ห้องสมุดประชาชนฯ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่านที่หลากหลายผ่านสื่อออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และหมุนเวียนหนังสือและสื่อ เพื่อให้บริการประชาชน โดยมีครูอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน นิเทศและเยี่ยมชม ให้กำลังใจผู้ดูแลบ้านหนังสือ ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านเลขที่ 52/1 หมู่ 5 บ้านน้ำจุน ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว