ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมลงพื้นที่ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด หมุนเวียนหนังสือ และให้บริการยืมคืนหนังสือ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนชาวตลาดเพิ่มทรัพย์

กิจกรรมลงพื้นที่ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด หมุนเวียนหนังสือ และให้บริการยืมคืนหนังสือ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนชาวตลาดเพิ่มทรัพย์       81 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

                  วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน มอบหมายให้ นางสุทธิพร วงค์ใหญ่ เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน มอบเกียรติบัตรให้กับยอดนักอ่านชาวตลาดเพิ่มทรัพย์ ประจำปี 2563 พร้อมด้วยกศน.ตำบลห้วยข้าวก่ำ ,ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน ลงพื้นที่ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด หมุนเวียนหนังสือ และให้บริการยืมคืนหนังสือ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนชาวตลาดเพิ่มทรัพย์ ณ ตลาดเพิ่มทรัพย์ ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว