ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมรับบริจาคหนังสือที่ฉันชอบ มอบให้คนอื่นอ่าน โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน

กิจกรรมรับบริจาคหนังสือที่ฉันชอบ มอบให้คนอื่นอ่าน โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน       128 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

กิจกรรมรับบริจาคหนังสือที่ฉันชอบ มอบให้คนอื่นอ่าน โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน

                วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน ขอขอบพระคุณ คุณครูภูมรินทร์ ใบยา ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา บริจาคหนังสือประเภท นวนิยายจำนวน 48 เล่ม ให้กับทางห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน โดยทางห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน จะนำไปให้บริการแก่ประชาชน และหมุนเวียนสู่บ้านหนังสือชุมชนต่อไป


กดเพื่อแชร์ข่าว