ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมลงพื้นที่บ้านหนังสือชุมชน ตามแผนปฏิบัติการหมุนเวียนหนังสือและสื่อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านห้วยงิ้วใหม่ หมู่ 6 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

กิจกรรมลงพื้นที่บ้านหนังสือชุมชน ตามแผนปฏิบัติการหมุนเวียนหนังสือและสื่อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านห้วยงิ้วใหม่ หมู่ 6 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา      83 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

กิจกรรมลงพื้นที่บ้านหนังสือชุมชน ตามแผนปฏิบัติการหมุนเวียนหนังสือและสื่อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านห้วยงิ้วใหม่ หมู่ 6 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

              วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน มอบหมายให้ นายณัฐวัฒน์ สิทธิสาร และนางสาวกานต์ชนา มีฉลาด ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอจุน นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ หลักสูตร 5 ชั่วโมง กศน.ตำบลทุ่งรวงทอง หลักสูตรวิชาการทำขนมไทย เพื่อการมีงานทำ และส่งเสริมให้มีความรู้ทักษะ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ผู้เข้าร่วมจำนวน 6 คน ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านห้วยงิ้วใหม่ หมู่ 6 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา พร้อมทั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุนมอบหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน แนะนำการอ่านนำพาสู่อาชีพได้ หมุนเวียนหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชน แนะนำการใช้งานห้องสมุดออนไลน์ ระบบ E-Library


กดเพื่อแชร์ข่าว