ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมนิเทศติดตามและเยี่ยมชมให้คำแนะนำ บ้านหนังสือชุมชน ตำบลจุน โดย เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน

กิจกรรมนิเทศติดตามและเยี่ยมชมให้คำแนะนำ บ้านหนังสือชุมชน ตำบลจุน โดย เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน      140 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

กิจกรรมนิเทศติดตามและเยี่ยมชมให้คำแนะนำ บ้านหนังสือชุมชน ตำบลจุน โดย เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน

                 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางวิลาวัลย์  ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน เวลา13.00 น. มอบหมายให้ นางสุทธิพร วงค์ใหญ่ เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน นิเทศติดตามบ้านหนังสือชุมชน..พร้อมด้วยครูกศน.ตำบลจุน และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน 

“เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจุน ลงพื้นที่หมุนเวียนหนังสือ ,สื่อการเรียนรู้ และแนะนำการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ ของห้องสมุดประชาชนออนไลน์ E-library เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่าน การเรียนรู้มากขึ้น ให้กับบ้านหนังสือชุมชน บ้านค้างหงษ์ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  โดยรักษาความปลอดภัยตามมาตราการป้องกันของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)


กดเพื่อแชร์ข่าว