ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมนิเทศติดตามห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเพิ่มทรัพย์ ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดย เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน

กิจกรรมนิเทศติดตามห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเพิ่มทรัพย์ ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดย เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน      148 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

กิจกรรมนิเทศติดตามห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเพิ่มทรัพย์ ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดย เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน

               วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางวิลาวัลย์  ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน เวลา14.00 น. มอบหมายให้ นางสุทธิพร วงค์ใหญ่ เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน นิเทศติดตามห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเพิ่มทรัพย์ พร้อมด้วยครูกศน.ตำบลห้วยข้าวก่ำ และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจุน ลงพื้นที่ดูแลแนะนำและหมุนเวียนหนังสือ ,สื่อการเรียนรู้ มุมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเพิ่มทรัพย์ ตำบลห้วยข้าวก่ำ พร้อมทั้งแนะนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ออนไลน์ E-library อำเภอจุน เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่าน สร้างรอยยิ้มให้กับชาวตลาด เช่น แนะนำการอ่านหนังสือพิมพ์ประจำวันออนไลน์ ,หนังสือ e-book ออนไลน์ ผ่านห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ออนไลน์ เป็นต้น  ณ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเพิ่มทรัพย์ ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา   โดยรักษาความปลอดภัยตามมาตราการป้องกันของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)


กดเพื่อแชร์ข่าว