ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน..ภายในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน..ภายในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน จังหวัดพะเยา       153 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

                      กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน..ภายในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน จังหวัดพะเยา กิจกรรม"เล่านิทาน"

ตอน หนูนิดอยากฟังนิทาน "กุ๋งกิ๋งปวดฟัน"

                 นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน มอบหมายให้ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน ให้บริการยืม-คืนหนังสือให้คำแนะนำมุมหนังสือ มุมเด็กเล็กมีกิจกรรมภาพระบายสี และกิจกรรมเล่านิทาน เป็นต้น ให้บริการมุมอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้าทำรายงาน แนะนำให้เด็กๆสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนฯ แนะนำเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”ออนไลน์ E-Library หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) อ่านฟรี ให้กับเด็กๆและประชาชนที่มาใช้บริการ พร้อมทั้งแนะนำมุมต่างๆ ภายในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยรักษาความปลอดภัยตามมาตราการป้องกันของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)


กดเพื่อแชร์ข่าว