ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : ร่วมกิจกรรม “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย” จัดมุมหนังสือนิทาน เสริมสร้างพลังใจ ปลุกพลังบวก สำหรับเด็กปฐมวัย และประชาชนทั่วไป

ร่วมกิจกรรม “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย” จัดมุมหนังสือนิทาน เสริมสร้างพลังใจ ปลุกพลังบวก สำหรับเด็กปฐมวัย และประชาชนทั่วไป      127 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์  ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน

ร่วมกิจกรรม “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย”  จัดมุมหนังสือนิทาน เสริมสร้างพลังใจ ปลุกพลังบวก สำหรับเด็กปฐมวัย และประชาชนทั่วไป

                          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจุน ร่วมจัดมุมหนังสือนิทาน เสริมสร้างพลังใจ ปลุกพลังบวก สำหรับเด็กปฐมวัยและประชาชนทั่วไป บรรณารักษ์ชวนอ่านเสริมสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างกำลังใจที่เข็มแข็ง สนุกสนานกับกิจกรรม “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย ” บทสนทนา และนิทานสื่อเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลักบวก เพื่อเด็กปฐมวัย ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และนางจดุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานร่วมในการเปิดงาน และนายราเมศ เชื้อเมืองพาน เป็นผู้ดำเนินรายงาน facebook live อ่านยกกำลังสุข ดำเนินรายการโดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. สนุกเพลิดเพลินไปกับมุมหนังสือนิทานในวันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง