ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน..ภายในห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอจุน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน..ภายในห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอจุน       69 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน..ภายในห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอจุน 

                      วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน  ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน แนะนำมุมหนังสือใหม่ นวนิยาย,วารสาร และความรู้ทั่วไป ให้กับผู้เข้าใช้บริการ เชิญชวนสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน แนะนำเว็ปไซต์ E-Library หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-book) ห้องสมุดประชาชนฯ ให้กับเด็กๆที่มาใช้บริการ พร้อมทั้งแนะนำมุมต่างๆ ภายในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง