ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน..ภายในห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน..ภายในห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอจุน จังหวัดพะเยา       89 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2564   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน..ภายในห้องสมุดประชาชน  เฉลิมราชกุมารี อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 

              วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2564 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน  ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน แนะนำหนังสือใหม่แบบรูปเล่ม และห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”ออนไลน์ E-Library อำเภอจุน จังหวัดพะเยา การเข้าใช้งานสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชน ให้กับผู้เข้าใช้บริการ พร้อมทั้งแนะนำมุมต่างๆ ภายในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง