ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมรับบริจาคหนังสือ ตามกิจกรรม โครงการหนังสือที่ฉับชอบ มอบให้คนอื่นอ่าน

กิจกรรมรับบริจาคหนังสือ ตามกิจกรรม โครงการหนังสือที่ฉับชอบ มอบให้คนอื่นอ่าน       96 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์  ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน

กิจกรรมรับบริจาคหนังสือ ตามกิจกรรม / โครงการหนังสือที่ฉับชอบ มอบให้คนอื่นอ่าน 

               วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอจุน ขอขอบคุณ..นางสาวต้องตา ละอองอ่อน นักศึกษา กศน. ระดับมัธยมต้น ตำบลห้วยยางขาม บริจาคหนังสือประเภทความรู้ทั่วไปและหนังสือนิยาย จำนวน 10 เล่ม ให้กับห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอจุน เพื่อให้บริการภายในห้องสมุดประชาชนและหมุนเวียนสู่บ้านหนังสือชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ชุมชนรักการอ่านต่อไป

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง