ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่ง

กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่ง      117 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่ง

                      วันที่ 7 มกราคม 2565 นางวิลาวัลย์  ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน มอบหมายให้นางสุทธิพร วงค์ใหญ่ เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน ,นายวัสันต์ สุธรรมมา ครูผุู้ช่วยกศน.อำเภอจุน ครูกศน.ตำบลห้วยข้าวก่ำ และบรรณารักษ์ฯ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอจุน มอบสนับสนุนของรางวัลการแข่งขันกีฬาของเด็กๆ เนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยข้าวก่ำ ร่วมสร้างเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆ..โดยรักษาความปลอดภัยตามมาตราการป้องกันของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง