ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแก้ว

กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแก้ว      15 คน

กดเพื่อแชร์ข่าวกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแก้ว

                        วันที่ 7 มกราคม 2565 นางวิลาวัลย์  ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน มอบหมายให้นางสุทธิพร วงค์ใหญ่ เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน ,นายวัสันต์ สุธรรมมา ครูผุู้ช่วยกศน.อำเภอจุน ครูกศน.ตำบลห้วยข้าวก่ำ และบรรณารักษ์ฯ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอจุน ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วแก้ว ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยข้าวก่ำ จัดกิจกรรมระบายสีหมวกสัตว์ ,กิจกรรมเสริมสร้างทักษะความจำ เกมลูกบอลสี และกิจกรรมนันทนาการ สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆ ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ ..โดยรักษาความปลอดภัยตามมาตราการป้องกันของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)


กดเพื่อแชร์ข่าว