ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจุน

กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจุน      122 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน

 

กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจุน

                  วันที่ 13 มกราคม 2565 นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน มอบหมายให้นางสุทธิพร วงค์ใหญ่ เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน ,นายวัสันต์ สุธรรมมา ครูผุู้ช่วยกศน.อำเภอจุน ครูกศน.ตำบลลอ และบรรณารักษ์ฯ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอจุน ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจุน ในเขตพื้นที่ตำบลลอ จัดกิจกรรมระบายสีหมวกสัตว์ ,กิจกรรมเสริมสร้างทักษะความจำ เกมลูกบอลสี และกิจกรรมนันทนาการ สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆ ..โดยรักษาความปลอดภัยตามมาตราการป้องกันของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง