ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้น วันสำคัญทางศาสนาของไทย วันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินความรู้ด้วยคะแนนคิดเป็น

กิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้น วันสำคัญทางศาสนาของไทย วันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินความรู้ด้วยคะแนนคิดเป็น       40 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

กิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน  ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้น วันสำคัญทางศาสนาของไทย วันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

ผ่านเกณฑ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินความรู้ด้วยคะแนนคิดเป็น           

      ในเดือน พฤษภาคม 2565 นางวิลาวัลย์​ ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน มอบหมายให้ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน  ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เชิญชวนทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วันสำคัญของไทย วันวิสาขบูชา หากท่านสามารถทำคะแนนอยู่ในเกณฑ์ 80 % ท่านจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ผ่านทาง e-mail (สามารถโหลดได้ใน PCนะคะ) ติดตามกิจกรรมได้ที่เพจ : ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอจุน  ผ่านสื่อออนไลน์ Online ขอแสดงความยินดีกับผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบกิจกรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวันสำคัญของไทย**ระยะเวลาร่วมกิจกรรมเริ่มวันที่ 9-31 พฤษภาคม 2565 ** หากท่านเข้าร่วมกิจกรรมสามารถทำแบบทดสอบได้คะแนนเฉลี่ย 80%จะได้รับเกียรติบัตร  **สามารถตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบคะแนนที่เพจห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอจุน **

 


กดเพื่อแชร์ข่าว