ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน…ภายในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน 251265

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน…ภายในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน 251265      38 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

จดหมายข่าวประจำวันที่  25  ธันวาคม 2565   โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน…ภายในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน 

             วันที่ 25 ธันวาคม 2565 นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน มอบหมายให้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน กิจกรรมสัปดาห์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ใช้บริการ เชิญชวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดประชาชนสร้างนิสัยรักการอ่าน..แนะนำหนังสือน่าอ่าน สามารถเลือกอ่านหนังสือตามความชอบ ความสนใจ สร้างรอยยิ้มให้กับผู้เข้าใช้บริการในช่วง Merry Christmas And Happy New Year และแนะนำสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจุน ขอเชิญชวนมาเที่ยวห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน กันนะคะ


กดเพื่อแชร์ข่าว