ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566      32 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

จดหมายข่าวประจำวันที่  11 มกราคม 2566   โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน 

ห้องสมุดประชาชน  เฉลิมราชกุมารี อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี  ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

          วันที่ 11 มกราคม 2566 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ร่วมบริจาคสนับสนุนของขวัญจัดกิจกรรมโครงการเนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน จังหวัดพะเยา และลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว