ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ แบบทดสอบความรู้เบื้องต้น วันมาฆบูชา โดย ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ แบบทดสอบความรู้เบื้องต้น วันมาฆบูชา โดย ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอจุน จังหวัดพะเยา       15 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ออนไลน์ (E)(-)(L)(I)(B)(R)(A)(R)(y) อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

         อ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา คลิกเลยนะคะ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ เชิญชวนทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้น วันสำคัญของไทย วันมาฆบูชา หากท่านสามารถทำคะแนนอยู่ในเกณฑ์ 70 % ท่านจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ผ่านทาง e-mail https://forms.gle/UwCEDPjWS248NavG8

แบบทดสอบการเรียนรู้ https://libchun.krookorsornor.com/menulist.php?secc=31


กดเพื่อแชร์ข่าว