ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกลุ่มผู้สูงอายุ บรรณารักษ์ฯ..ชวนอ่านสร้างสุข ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกลุ่มผู้สูงอายุ บรรณารักษ์ฯ..ชวนอ่านสร้างสุข ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง      65 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

จดหมายข่าว ประจำวันที่  7 มีนาคม 2566   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน 

 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกลุ่มผู้สูงอายุ“บรรณารักษ์ฯ..ชวนอ่านสร้างสุข” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง

             วันที่ 7 มีนาคม 2566 นางวิลาวัลย์  ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน มอบหมายให้ ครูอาสาสมัคร พร้อมด้วยบรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจุน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุเรื่องการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วยกิจกรรมนันทนาการ ,กิจกรรมการอ่านผ่าน QR CODE ,แนะนำการเข้าใช้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุนออนไลน์ E-Library ,แนะนำหนังสือ E-book หมวดสุขภาพเรื่อง หัวเราะบำบัดโรค สร้างความคุ้มกัน ห่างไกลโรค มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน ณ​ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว