ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรม สร้างนิสัยรักการอ่าน สืบสานคุณค่า สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ผ่านสื่อออนไลน์ ร่วมตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่ 42

กิจกรรม สร้างนิสัยรักการอ่าน สืบสานคุณค่า สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ผ่านสื่อออนไลน์ ร่วมตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่ 42      10 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ออนไลน์ (E)(-)(L)(I)(B)(R)(A)(R)(y) อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

            อ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา คลิกเลยนะคะ กิจกรรม สร้างนิสัยรักการอ่าน สืบสานคุณค่า สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ผ่านสื่อออนไลน์ ร่วมตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่ 42 หากท่านสามารถทำคะแนนอยู่ในเกณฑ์ 70 % ท่านจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ผ่านทาง e-mail https://forms.gle/E1ZTMqbC4WUBJR377 แบบทดสอบการเรียนรู้ https://libchun.krookorsornor.com/menulist.php?secc=31


กดเพื่อแชร์ข่าว