ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แนะนำหนังสือใหม่ หมวดการเกษตร ให้บริการยืม คืน ที่ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอจุน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แนะนำหนังสือใหม่ หมวดการเกษตร ให้บริการยืม คืน ที่ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอจุน      49 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ห้องสมุดประชาชนออนไลน์ E-Library ประจำวันที่  10 มีนาคม 2566  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แนะนำหนังสือใหม่ หมวดการเกษตร ให้บริการยืม คืน ที่ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอจุน

              ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ขออนุญาตแนะนำรายการหนังสือใหม่แบบรูปเล่ม

หมวดการเกษตร ให้บริการ ยืม-คืน  ที่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน บรรณารักษ์ชวนอ่าน ชวนเรียนรู้ 

 ตามความต้องการ ตามความสนใจ คลิกลิงก์ได้เลย     

        https://sites.google.com/view/e-librarychalermrajchakumaripu/แนะนำรายการหนงสอใหม/หมวดการเกษตร

        https://libchun.krookorsornor.com/menulist.php?secc=32

 อย่าลืมดูแลสุขภาพสวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกจากนอกเคหสถาน หรืออยู่ในที่สาธารณะนะคะ

 **ขอขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มา เพื่อการศึกษาเรียนรู้เท่านั้น** สามารถติดต่อ สอบถาม รายการหนังสือจากบรรณารักษ์นะคะ         


กดเพื่อแชร์ข่าว