ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน (สัปดาห์รักการอ่าน) ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน เรียนรู้การทำขนมไทยถั่วแปบ โดย กศน.ตำบลพระธาตุขิงแกง

กิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน (สัปดาห์รักการอ่าน) ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน เรียนรู้การทำขนมไทยถั่วแปบ โดย กศน.ตำบลพระธาตุขิงแกง      31 คน

กดเพื่อแชร์ข่าวจดหมายข่าวประจำวันที่  5 เมษายน 2566  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน 

กิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน (สัปดาห์รักการอ่าน) ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน  เรียนรู้การทำขนมไทยถั่วแปบ

โดย กศน.ตำบลพระธาตุขิงแกง

           วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น. นางวิลาวัลย์  ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลพระธาตุขิงแกง  และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน ดำเนินกิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน(สัปดาห์รักการอ่าน) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านการเรียนรู้ 108 อาชีพ...มีการเรียนรู้การทำขนมไทยถั่วแปบ เรียนรู้สื่อส่งเสริมอาชีพ กศน. มีการนิเทศติดตามงาน และให้กำลังใจโดยนางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน และนางสาวกานต์ชนา มีฉลาด ครูอาสาสมัครกศน.อำเภอจุน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว