ห้องสมุดประชาชน


กิจกรรม : กิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน (สัปดาห์รักการอ่าน) ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน เรียนรู้การทำน้ำแข็งใสเกล็ดหิมะ โดย กศน.ตำบลจุน

กิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน (สัปดาห์รักการอ่าน) ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน เรียนรู้การทำน้ำแข็งใสเกล็ดหิมะ โดย กศน.ตำบลจุน      28 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

จดหมายข่าวประจำวันที่  5 เมษายน 2566  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน

กิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน (สัปดาห์รักการอ่าน) ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน 

การเรียนรู้การทำน้ำแข็งใสเกล็ดหิมะ  โดย กศน.ตำบลจุน

           วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น. นางวิลาวัลย์  ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลจุน  และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน ดำเนินกิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน(สัปดาห์รักการอ่าน) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านการเรียนรู้ 108 อาชีพ...มีการเรียนรู้การทำน้ำแข็งใสเกล็ดหิมะ เรียนรู้สื่อส่งเสริมอาชีพ กศน. มีการนิเทศติดตามงาน และให้กำลังใจโดยนางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 11 คน ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว